6.april ble Ringerike 6-timers kontrollmålt av Kondis løypemålersjef Vidar Dvergedal etter at traséen ble noe endret. Rundløypa er nå kontrollmålt til å være 531 meter. (Den tidligere løypa som ble kontrollmålt 25.mai 2016 var på 930 meter)

Ringerike 6-timers arrangeres 26.august
Påmelding
Facebook
Kondis reportasje 2016:  Hilde Ackenhausen og Kim Johannesen vant Ringerike 6-timers


Vår oversikt over kontrollmålte løyper er oppdatert. 

LØYPER KONTROLLMÅLT AV KONDIS

  • 207 løp med blant annet:
  • 48 maraton
  • 77 halvmaraton
  • 102 10 km-løp
  • 81  5 km-løp
     

Kondis gir deg oversikten over alle de 207 kontrollmålte løpene


Blant våre oversikter er:

 

Kontrollmåling av løyper i Norge

Kontrollmåling av løyper i Norge er det Kondis som står for, og de danner grunnlaget for all statistikk i løyper utenfor bane i Norge.

Alt dette arbeidet gjør Kondis gratis, men det gjør seg ikke sjøl og vi er derfor svært avhengig av en så stor medlemsmasse som mulig. Akkurat som Olav Engen skriver om i artikkelen:  Kondis.no er i realiteteten en kjempestor dugnad

Så setter du pris på de kontrollmålte løypene i Norge: BLI MEDLEM!