For å spare penger på utsending av fakturaer så etablerte vi i fjor avtalegiro for innbetaling av medlemskontingenten. I tillegg har vi utviklet elektroniske medlemskort som kan hentes fram på MIN SIDE. Disse er tilgjengelige helt til en ny faktura er sendt ut. Da blir det elektroniske medlemskortet utilgjengelig i en periode inntil den nye fakturaen er betalt. 

Vi informerte om vår avtalegiroordning da vi sendte ut fjorårets kontingent. Etterpå fikk vi tilbakelding fra flere som ønsket e-faktura i tillegg. Dette vil vi gjerne etterkomme. Vi har derfor levert en søknad om e-faktura og er i disse dager i ferd med å teste ut denne. Vi håper å ha den klar tidlig nok, men om dette ikke lar seg ordne, så håper vi dere kan etablere avtalegiro i første omgang, for så å endre dette til e-faktura når denne er klar. 

Unngå fakturagebyr på kontingenten

Ettersom det er såpass dyrt å generere, printe ut og sende fakturaene i posten, har vi derfor valgt å legge på et fakturagebyr på årets kontingent til de som ikke har avtalegiro eller e-faktura når fakturaene for kontingenten kjøres i midten av desember. Dette gebyret vil være på 25 kroner.

Vi synes det er mest rettferdig at de som ønsker å motta papirfaktura med medlemskort i papir også er de som betaler for dette. Alternativt måtte vi lagt på kontingenten ytterligere til alle våre medlemmer for å dekke inn disse kostnadene. 

Prisene på medlemskontingenten for 2019 blir slik:

589 kr hovedmedlem
393 kr pensjonister
393 kr Ungdom mellom 20 og 25 år
196 kr  Ungdom under 20 år
196 kr familiemedlemmer fra 20 år og oppover
98 kr familiemedlemmer under 20 år.