Rolf Hansen fra Kongsvinger har vært tilknyttet idretten gjennom et langt liv. I 1948 var han juniorleder i Galterud IF, mens han de siste 42 åra har vært tilknyttet bedriftsidretsslaget til jernbanen, og da Kondis ble etablert i 1962, var Hansen å finne på stiftelsesmøtet. 

Fortvilet
Da Friidrettsforbundet vedtok at alle løp arrangert av friidrettsklubber skulle kreve inn lisens fra 2014, ble Hansen både ergerlig og fortvilet. 

– Jeg tror det er en stor fare for at deltakelsen i løp vil gå ned når forbundet krever at de som er med skal betale lisens, sier Rolf Hansen som i en årrekke har vært en idealist med mål om å få flest mulig i aktivitet.

Allerede for neste år er det flere som har gitt sterkt uttrykk for at de vil boikotte løp som arrangeres av friidrettsklubber, og som derfor er pålagt å kreve inn lisens.

Friidrettsklubbene fortviler og reagerer på at de blir rammet av friidrettstingets vedtak på denne måten. 

I mange år har Rolf Hansen vært primus motor bak Kongsvinger Maraton, Kongsvinger Sentrumsgateløp og Kongsvingerkarusellen.  Alle arrangert gjennom bedriftsidretten.

Lettelsen
Rolf Hansen ble derfor både lettet og glad da han fikk beskjed fra Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets om at hans løp ikke skulle kreve inn lisens fordi de var arrangert gjennom bedriftsidretten. 

– Det var en stor lettelse. Det å skattlegge mosjonsidretten gjennom lisensinnkreving, er et bomskudd fra Friidrettsforbundet, og gagner overhode ikke mosjonistene. Dette kan vi ikke sitte stille og godta. Her må både enkeltpersoner og Kondis engasjere seg, sier mannen som selv har samlet inn over 150 underskrifter mot lisensen bare i Kongsvinger. 

Bedriftsidretten bekrefter
Marianne Berg, daglig leder i Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets, bekrefter overfor Kondis.no at arrangementer som arrangeres av bedriftsidretten ikke skal kreve inn lisens. 

– Dette er avklart i møter med friidrettsforbundet, og det er ikke noe tvil rundt dette mellom de to forbundene. Lisensen er vedtatt i friidrettsforbundet og den gjelder ikke for arrangementer innenfor bedriftsidretten, forteller Berg, og legger til at de har gått ut med informasjon om dette til arrangørene i Hedmark og Oppland. 


LES OGSÅ: Kondispresidenten hardt ut mot lisensen

LES OGSÅ: Friidrettsforbundet tar til motmæleDETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber. 
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i. 
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens. 
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner, mens det opprinnelige forslaget var 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner. 
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta. 
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner. 
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.