Les flere idrettsblogger her: KONDISBLOGGERNE           Blogginnlegg fra Rolf
 

https://bakkerolfen.blogspot.no

Rolf Bakken
 

Tidligere i vinter var jeg tradisjonen tro med på landsmøtet i Kondis og fikk møte medsammensvorne fra hele landet. Jeg snappet opp et for meg nytt begrep fra av en delegatene som fikk meg til å reflektere litt, nemlig mosjonær.

Hvem er jeg og hvor går jeg er fundamentale spørsmål som en bør stoppe opp og reflektere over med jevne mellomrom. Kondis som organisasjon har stått mitt hjerte nær helt siden jeg meldte meg inn midt på 90-tallet og enda nærmere etter at jeg meldte meg til tjeneste som såkalt distriktskontakt for Østerdalen i 2001. Senere har det "ballet på seg" med ansvar for dekningen av kondisjonsidretten i Hedmark på kondis.no, og de siste årene har jeg tatt på meg faste helgevakter med ansvar for dekningen fra både inn- og utland på hovedsiden. I tillegg blir det faste treningsartikler for medlemmer samtidig som bidragene fra Bakkerolfen også blir brukt på bloggsidene på kondis.no når temaene er aktuelle.
 

Alternativt slagord har i vinter vært: Treningsglede i hvert spadteak!
 

Totalt blir det et et ikke ubetydelig antall timer i løpet av et år. Jeg har ingen oversikt over hvor mye tid som er brukt i mosjonens tjeneste utover å mosjonere egen kropp, men kondisarkivet avslører i alle fall at jeg har produsert mellom 335 og 390 artikler hvert år siden vi fikk nye nettsider for snart 10 år siden. I følge daglig leder i Kondis tilsvarer det en produksjon som ville fylle bortimot en 50 % -stilling. Da må man tillate seg å stoppe opp og tenke etter om det er verdt det....

Det er her mosjonæren - som nok har det mye til felles med misjonæren - kommer inn i bildet. Drivkraften i hele arbeidet er jo viktigheten av å motivere for mosjon, gjerne sammen med andre, bl.a. ved å spre treningsglede og informere om de mange god arrangementene som finnes lokalt. Det er fortsatt enkelte eksempler på "godt bevart hemmeligheter" dypt inne i Hedmarks skoger, men jeg vet at det er blitt mange færre av dem. Det er da også stort sett bare positive tilbakemeldinger fra "menigheten" på det arbeidet som jeg og noen gode hjelpere legger ned hver eneste  dag. Som alle andre som driver dugnadsarbeid er det av ubetalelig betydning for å fortsette det idealistiske arbeidet.

Som overskriften avslører har jeg også reflektert over et annet beslektet "nyord" - kondisjonær. Jeg er ikke sikker på hvordan det dukket opp, men det festet seg i alle fall  i hodet mitt etter det nevnte landsmøtet i mars. Der var i stor grad vyer og strategier for framtiden i fokus. Ikke det jeg rent profesjonelt liker  å befatte meg med siden jeg nok er en "handlingens mann" framfor en tenker eller strateg.

Kondisjonær må jo være en som befatter seg med kondisjon, men suffisken -nær får meg til å tenke på kommisjonær. Det blir liksom litt kommers, og det er i hvert fall ikke meg. Ikke det at jeg ikke kunne ha tenkt meg å livnære med av hobbyen min, men det er langt fra drømmer til realiteter. Jeg har dessuten ikke greid å tjene ei eneste krone på bloggen min selv om den her om dagen passerte en halv million treff. For å understreke min totale mangel på forretningssans, pleier jeg å si at jeg verken er i stand til og stjele sukkertøy fra småunger, og slett ikke selge dem det....


Misjonen er klar: Meld deg inn i Kondis å få i både pose og sekk!


Tilbake til hvor jeg vil: Poenget er at Kondis som organisasjon er avhengig av at at den jobben som jeg og alle andre idealister legger ned må settes pris på utover det å gi kred. Selv om en stor del av det som skjer ute i det ganske Kondis-land gjøres på dugnad, koster det å drifte en organisasjon. Du som setter pris på det som gjøres for folkehelsa generelt og kondisjonsidretten spesielt i Norge (og enda mer spesielt i Hedmark) kan gjøre det på to måter.


1. Meld deg inn i Kondis hvis du ikke har gjort det. Hvis du tror at du bare får et blad i postkassa har du misforstått. Det er en lang rekke medlemsfordeler som du kan lese om HER, men det aller beste argumentet er at du støtter opp om et arbeid som ingen andre gjør i Norge. Du tenker kanskje at det  er jo ikke nødvendig, siden du får med deg det viktigste på kondis.no likevel. Til det vil jeg si at du som ikke-medlem får en vare som kun medlemmene er med og betaler for. Dessuten produserer vi stadig mer stoff for medlemmene som du som ikke medlem får tilgang til.

2. Hvis du tipper eller leverer inn en lottokupong, kan du velge din Kondis-region som grasrotmottaker. Pengene blir i sin helhet brukt til å finansiere dekningen på kondis.no fra ditt område. Det betyr ikke at de går i lomma på undertegnede eller andre lokalredaktører. Det betyr at vi kan få anledning til å dekke det som skjer rundt omkring i distriktene enda bedre. Les mer om hvordan du kan velge din Kondis-region som grasrotmottaker HER.


Du kan regne med å treffe denne fotografen, bare litt lettere antrukket, utover denne våren og sommeren også! (Foto: Stein Arne Negård)


Sommersesongen står for døra og jeg har allerede oversikten klar for over 120 kondisjons-arrangementer i Hedmark som omfatter løp, sykkel, rulleski, multisport og orienterings-konkurranser  som jeg kan love vil bli dekket på en eller annen måte på kondis.no. God mosjon alle KONDISjonerte!

 
Hilsen Mosjon-æren og Kondisjon-æren


Selv om egen løpsform de siste fem årene har vært tilå grine av tror jeg fortsatt at jeg har greid å spre litt glede ved å røre på seg - bare litt saktere. (Foto: Heming Leira/kondis.no)