Lisensbrosjyre (479x500).jpgArrangøren av Oslo Maraton, SK Vidar, sendte ut denne meldingen rett før nyttår:
Danske Bank Oslo Maraton innfører lisensordning fra 1.1.2014 etter pålegg fra Norges Friidrettsforbund (NFIF). Dette er ikke noe som gjøres med glede, da vi er i mot innføringen av engangslisens på mosjonsarrangement.

Veldig klar tale fra SK Vidar som innfører den pålagte lisensen, men klubben jobber videre for at avgiften skal fjernes. Se hele meldingen til løperne lenger ned.

Flere reaksjoner
Tidligere har jo blant annet IL i BUL som arrangerer Sentrumsløpet understreket at de stemte mot avgiften, men forholder seg til vedtaket og har tilrettelagt for dette i sin påmeldingsløsning.

En annen arrangør, Fredrikstad IF, skriver; Det er stor diskusjon rundt lisens i mosjonsløp for tiden. Fredrikstad IF er underlagt reglene fra NFIF og vil følge disse. Det blir derfor lisens i våre løp i 2014.

Ingen jubel, men alt tyder på at medlemsklubbene - mer eller mindre motvillig - lojalt følger opp vedtaket om innkreving av lisens.

Tilpasser seg
Kondis.no har sett på en del av de større norske løpene, og de aller fleste har nå tilpasset påmeldingsløsningen slik at deltagerne kan betale engangs- eller helårslisens. To av de store løpene løpene, Birkebeinerløpet og Midnight Sun Marathon, krever foreløpig ikke inn lisens, men kommer snart med info rundt dette.


Meldingen fra Oslo Maraton til deltagerne:

Til informasjon til alle løpere!
Danske Bank Oslo Maraton innfører lisensordning fra 1.1.2014 etter pålegg fra Norges Friidrettsforbund (NFIF). Dette er ikke noe som gjøres med glede, da vi er i mot innføringen av engangslisens på mosjonsarrangement.
For oss er det svært viktig at de som setter seg som mål å delta på mosjonsarrangement holder seg i bevegelse gjennom hele året. Dette er en stor ...og viktig investering til folkehelsa.
Vi velger å følge NFIF sitt krav i denne omgang, da SK Vidar ønsker å følge lover og regler. Vi jobber aktivt videre gjennom egnede kanaler for at den pålagte lisensen skal fjernes.
Les mer om forsikring i lisensordningen

 


DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber. 
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i. 
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens. 
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner, mens det opprinnelige forslaget var 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner. 
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta. 
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner. 
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.

 

 

Under kan du lese artikler fra kondis.no og andre som har skrevet om lisenssaken og arrangementssaken.

2014
15.januar: Lisenssaken i stort oppslag i Dagbladet
3.januar:  Lisens også for Oslo Maraton, motvillig

2013

15.desember: Lisens null verdt
14.november: Spirit Stavanger Friidrettsklubb: Om den nye lisensordningen ( nedenfor terminlista)
13.november: NFIF uten sanksjoner i lisenssaken
12.november: Slipper å kreve lisens
7.november: DN Aktiv: Lisenskrangel i løpsNorge
7.november: Etterspør sanksjoner fra forbundet med kommentarer
6.november: Sentrumsløpet gal skyteskive for boikott  med kommentarer
4.november: Samlet 150 underskrifter mot lisensen 
4.november: Friidrettsforbundet tar til motmæle
2.november: Kondispresidenten hardt ut mot lisens
1.november: Kystløpet får mindre å gi til veldedighet
1.november: Nordmarka Skogsmaraton: Lisenskravet er svært urimelig
30.oktober:  Fysioterapeuten summerer lisensssaken
25.oktober:  NFIF med svar på lisenskritikken   Med 16 kommentarer
25.oktober:  Maner til boikott av "lisensløp"
3.oktober:    2014- første år med startlisens - Konsekvens for deg

21.juni:       NFIF overkjører Skogsmaraton. Rock ‘n’ Roll Marathon på samme dag som NSM
20.juni:       NFIF gir klarsignal til Rock ‘n’ Roll Half Marathon
20.juni:      Aftenposten:  Steiler mot ja til rocke-maraton

 2.mai:         Friidrettsforbundet reduserer lisensen. Fortsatt for dyrt, sier Kondis
26.april:    Vårt Land:  Mosjonsranerne
25.april:    NRK Sport: Fridrettsforbundet vet ikke hvor mye de tjener på omstridt avgift
23.april:    Full støtte til Tomas Pinås og Holmestrand Maraton fra ordførerne i Vestfold
22.april:      Debatt: Kondis mot Friidrettsforbundet  Video på NRK
20.april:    NRK sport:  NFIF nekter Tomas å arrangere veldedighetsmaraton
8.april:      Kondis kritisk til Friidrettsforbundet


Kondisjonsforum
God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?
Lisensdebatten og boikottaksjonen av Sentrumsløpet
Lisensordninger - er det lurt?
Lisenskrangelen - nytt forbund?

Blogginnlegg:
7.november:   Ran på høylys dag - leserinnlegg   Klevstul Chronicles
2.november:   Lisens og klubbløs  Siri S Johnsen
29.oktober:    
Lisensskandalen  Astrid Treningsblogg
17.oktober:    Boycott Sentrumsløpet 2014   Klevstul Chronicles

Blogger  om saken:
Klevstul Chornicles 
Hverdagsmosjonist
Beintfram

Disse har også skrevet om saken
5.november: ringsport.no
1.november: sportsmanden.no
29.oktober:  fysioterapeuten.no
14.november: Spirit Stavanger Friidrettsklubb

 

Twittere som har skrevet/skriver om saken

Hnordtug
Blodsmak.no
mellomlang
espenbago
Hverdagsmosjon
Fysiotereapuet1
Klevstul
kondis
engelski

fruJohnsen