31.03.2014: Innslag på Dagsrevyen 21 her (27.20 min. ut i sendingen)!

Siden 1981 har Risberget IL arrangert terrengløpet Risberget Rundt i Våler den første lørdagen i juli. I 2014 blir det ikke noe løp i sommervarmen fra den idylliske paviljongen ved Kynna. Dermed ser det også dystert ut med tanke på framtiden for det tradisjonsrike løpet lengst nord i Solør.

Også i 2013 spøkte det for løpet, men den gangen var det uvørne skogsmaskiner som hadde gjort deler av den 11 km lange løypa uframkommelig. Det ordnet seg i siste liten takket være gode lokale hjelpere med tilstrekkelig maskinkraft. I år er det fridrettsforbundet i kraft av innføring av lisens for løp fra 01.01.2014 som har sørget for at lokale ildsjeler ikke ser seg i stand til å arrangere. 

Bildet: Det blir ikke delt ut noen flotte pokaler i Risberget år. Dermed kan 2013-vinnerne Runar Sannerud og Lene Ådlandsvik bli de aller siste vinnere av Risberget Rundt. 

- Det er ekstraarbeidet med innkreving av lisensen og frykten for at en forhøynet startkontingent vil gjøre løpet til et underskuddsforetak som er årsakene til at det dessverre ikke blir noe løp i år, sier Jan Bølla i idrettslaget. Ildsjelen i bygda er i tillegg til å arrangere terrengløp kjent som festgeneral for arrangementene på paviljongen på Kynnbrua gjennom flere tiår.

Risberget Rundt hadde de siste årene rundt 100 deltakere, hvorav ca. 20 aktive. Startkontigenten i løpet var i 2013 på 100 kr for aktive på tid og 60 kr i mosjonsklassen. Engangslisens for alle uten helårslisens ville i Risberget Rundt utgjøre 30 kr for aktive og 20 kr for trimmere. 

Samleside for Risberget Rundt på kondis.no med reportasjer 2001 - 2013
Alle vinnere i Risberget Rundt 1981-2013 
Opplysninger på terminlista for Risberget Rundt 2013
 


Debatten har pågått i snart ett år etter at saken ble kjent og Kondis har vært tett på. Under kan du lese artikler fra kondis.no og andre som har skrevet om lisenssaken og arrangementssaken:
 
2013
15.desember: Lisens null verdt
14.november: Spirit Stavanger Friidrettsklubb: Om den nye lisensordningen ( nedenfor terminlista)
13.november: NFIF uten sanksjoner i lisenssaken
12.november: Slipper å kreve lisens
7.november:  DN Aktiv: Lisenskrangel i løpsNorge
7.november : Etterspør sanksjoner fra forbundet med kommentarer
6.november:  Sentrumsløpet gal skyteskive for boikott  med kommentarer
4.november:  Samlet 150 underskrifter mot lisensen 
4.november:  Friidrettsforbundet tar til motmæle
2.november:  Kondispresidenten hardt ut mot lisens
1.november:  Kystløpet får mindre å gi til veldedighet
1.november:  Nordmarka Skogsmaraton: Lisenskravet er svært urimelig
30.oktober:   Fysioterapeuten summerer lisensssaken
25.oktober:   NFIF med svar på lisenskritikken   Med 16 kommentarer
25.oktober:   Maner til boikott av "lisensløp"
3.oktober:     2014- første år med startlisens - Konsekvens for deg
21.juni:         NFIF overkjører Skogsmaraton. Rock ‘n’ Roll Marathon på samme dag som NSM
20.juni:         NFIF gir klarsignal til Rock ‘n’ Roll Half Marathon
20.juni:         Aftenposten:  Steiler mot ja til rocke-maraton
 2.mai:          Friidrettsforbundet reduserer lisensen. Fortsatt for dyrt, sier Kondis
26.april:        Vårt Land:  Mosjonsranerne
25.april:        NRK Sport: Fridrettsforbundet vet ikke hvor mye de tjener på omstridt avgift
23.april:        Full støtte til Tomas Pinås og Holmestrand Maraton fra ordførerne i Vestfold
22.april:        Debatt: Kondis mot Friidrettsforbundet  Video på NRK
20.april:        NRK sport:  NFIF nekter Tomas å arrangere veldedighetsmaraton
8.april:          Kondis kritisk til Friidrettsforbundet


Kondisjonsforum
God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?
Lisensdebatten og boikottaksjonen av Sentrumsløpet
Lisensordninger - er det lurt?
Lisenskrangelen - nytt forbund?

Blogginnlegg:
7.november:   Ran på høylys dag - leserinnlegg   Klevstul Chronicles
2.november:   Lisens og klubbløs  Siri S Johnsen
29.oktober:    Lisensskandalen  Astrid Treningsblogg
17.oktober:    Boycott Sentrumsløpet 2014   Klevstul Chronicles

Blogger  om saken:
Klevstul Chornicles 
Hverdagsmosjonist
Beintfram

Disse har også skrevet om saken
5.november: ringsport.no
1.november: sportsmanden.no
29.oktober:  fysioterapeuten.no
14.november: Spirit Stavanger Friidrettsklubb

Twittere som har skrevet/skriver om saken
Hnordtug
Blodsmak.no
mellomlang
espenbago
Hverdagsmosjon
Fysiotereapuet1
 

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner. Forslaget var på 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.