TEKST: Marianne Røhme
FOTO:   Bjørn Hytjanstorp

30 Kondismedlemmer fant veien til Kondis sitt landsmøte på Rica Hotell Gardermoen den 21. - 23. mars 2014. I tillegg til selve landsmøtesakene var lisenssaken og Kondis sin strategi videre viktige tema. 

Var du ikke på landsmøtet, kan du finne landsmøtepapirene her.
 

Møtte opp i løvens hule

Innledningsvis, under landsmøtets diskusjoner rundt lisenssaken, var generalsekretær Kjetil Hildeskor i Friidrettsforbundet til stede og svarte på spørsmål. Her innrømmet han at den store motstanden mot innføring av engangslisens kanskje ikke ville vært like kraftig om klubbene hadde vært mer involvert i forarbeidet til tingvedtaket da engangslisensen ble vedtatt våren 2013.
 
Forsamlingen delte sin frustrasjon og bekymring over lisensen med Hildeskor. Avslutningsvis overrakte Gisle Sellevold et tingforslag fra IF Klypetussen til Kjetil Hildeskor der de ber om at lisensordningen blir avviklet. 


Tim-snakker-direkte-til Hildeskor_foto_bjoern_hytjanstorp.jpgOppfordret til samarbeid: Kondispresident Tim Bennett oppfordret Kjetil Hildeskor til å bruke Kondis sin kompetanse i arbeidet for mosjonsidretten. 


NFIF oppfordrer kommuner til å prioritere ned private løpsarrangører

Under landsmøtet viste tidligere daglig leder i Kondis, Kjell Vigestad, fram et brev som Norges Friidrettsforbund har sendt til alle norske kommuner. Her oppfordrer de kommunene til å favorisere klubber organisert under Norges FriiIdrettsforbund. 

– Dette er svært frekt og uhørt, sa Kjell Vigestad under landsmøtet.
 

Avsluttet med landsmøteløp og fotoinspirasjon

Dagen ble avsluttet med et femkilometers gateløp etterfulgt av et fotoforedrag av Bjørn Johannessen med inspirasjon til å ta gode bilder til Kondis.no. 

– Kom dere opp av sofaen og øv masse, var Bjørns oppfordring.
– Ingen blir gode uten å øve masse, la han til. Det gjelder også fotografering.

 


Debatten om Lisenssaken har pågått i snart ett år etter at saken ble kjent og Kondis har vært tett på. Under kan du lese artikler fra kondis.no og andre som har skrevet om lisenssaken og arrangementssaken:
 
2013
15.desember: Lisens null verdt
14.november: Spirit Stavanger Friidrettsklubb: Om den nye lisensordningen ( nedenfor terminlista)
13.november: NFIF uten sanksjoner i lisenssaken
12.november: Slipper å kreve lisens
7.november:  DN Aktiv: Lisenskrangel i løpsNorge
7.november : Etterspør sanksjoner fra forbundet med kommentarer
6.november:  Sentrumsløpet gal skyteskive for boikott  med kommentarer
4.november:  Samlet 150 underskrifter mot lisensen 
4.november:  Friidrettsforbundet tar til motmæle
2.november:  Kondispresidenten hardt ut mot lisens
1.november:  Kystløpet får mindre å gi til veldedighet
1.november:  Nordmarka Skogsmaraton: Lisenskravet er svært urimelig
30.oktober:   Fysioterapeuten summerer lisensssaken
25.oktober:   NFIF med svar på lisenskritikken   Med 16 kommentarer
25.oktober:   Maner til boikott av "lisensløp"
3.oktober:     2014- første år med startlisens - Konsekvens for deg
21.juni:         NFIF overkjører Skogsmaraton. Rock ‘n’ Roll Marathon på samme dag som NSM
20.juni:         NFIF gir klarsignal til Rock ‘n’ Roll Half Marathon
20.juni:         Aftenposten:  Steiler mot ja til rocke-maraton
 2.mai:          Friidrettsforbundet reduserer lisensen. Fortsatt for dyrt, sier Kondis
26.april:        Vårt Land:  Mosjonsranerne
25.april:        NRK Sport: Fridrettsforbundet vet ikke hvor mye de tjener på omstridt avgift
23.april:        Full støtte til Tomas Pinås og Holmestrand Maraton fra ordførerne i Vestfold
22.april:        Debatt: Kondis mot Friidrettsforbundet  Video på NRK
20.april:        NRK sport:  NFIF nekter Tomas å arrangere veldedighetsmaraton
8.april:          Kondis kritisk til Friidrettsforbundet


Kondisjonsforum
God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?
Lisensdebatten og boikottaksjonen av Sentrumsløpet
Lisensordninger - er det lurt?
Lisenskrangelen - nytt forbund?

Blogginnlegg:
7.november:   Ran på høylys dag - leserinnlegg   Klevstul Chronicles
2.november:   Lisens og klubbløs  Siri S Johnsen
29.oktober:    Lisensskandalen  Astrid Treningsblogg
17.oktober:    Boycott Sentrumsløpet 2014   Klevstul Chronicles

Blogger  om saken:
Klevstul Chornicles 
Hverdagsmosjonist
Beintfram

Disse har også skrevet om saken
5.november: ringsport.no
1.november: sportsmanden.no
29.oktober:  fysioterapeuten.no
14.november: Spirit Stavanger Friidrettsklubb

Twittere som har skrevet/skriver om saken
Hnordtug
Blodsmak.no
mellomlang
espenbago
Hverdagsmosjon
Fysiotereapuet1
 

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars 2013 å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner. Forslaget var på 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.